Komu powierzyć utrzymanie porządku i odśnieżanie wokół galerii handlowej?

Wszystkie obiekty handlowe powinny być utrzymywane w należytym porządku. Tyczy [...]